Pravila privatnosti

Polisa privatnosti i Politika kolačića

Naša web stranica ModerniWeb se izuzetno zalaže za zaštitu ličnih podataka naših korisnika. Polisa privatnosti reguliše način obrade informacija koje ModerniWeb obrađuje i prikuplja kada korisnici posete našu web stranicu. Obrada ličnih podataka se vrši na osnovu zakonitih osnova za obradu.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Lični podaci se definišu kao oni podaci koji identifikuju korisnika (kao što su ime, adresa, e-mail adresa, poštanska adresa itd.). ModerniWeb ne prikuplja lične podatke korisnika, osim ukoliko korisnici izričito dostave te podatke (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili pretplate) i tako pristanu na njihovo korišćenje u svrhe navedene u nastavku.

Upotreba i deljenje ličnih podataka

ModerniWeb koristi lične podatke korisnika u svrhe tehničkog upravljanja internet stranicom, analize preferencija i slanja opštih i personalizovanih ponuda, kako bi korisnicima omogućili pristup posebnim informacijama i komunicirali sa njima. Takođe, može se desiti da se lični podaci korisnika dele sa drugim kompanijama unutar TNT Grupe i sa klijentima, u svrhu ispunjenja svrhe za koju su lični podaci prikupljeni.

Dodatno, ModerniWeb savetuje roditelje i staratelje da edukuju decu o sigurnom i odgovornom rukovanju ličnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namenjene osobama mlađim od 16 godina, ali ne možemo garantovati da lični podaci koje prikupljamo pripadaju osobama mlađim od 16 godina. Roditeljima i starateljima se preporučuje da edukuju osobe mlađe od 16 godina o sigurnom rukovanju ličnim podacima na internetu.

Politika korišćenja i čuvanja kolačića (HTTP cookies)

Naše internet stranice koriste kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se privremeno čuvaju na tvrdom disku korisnika, omogućavajući internet stranici da prepozna korisnikov računar pri sledećoj poseti. Ovi alati mogu prikupljati i čuvati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posetioca, identifikator mobilnog uređaja, podaci o pregledaču i slično, ali ne identifikuju pojedinca.

Kolačići se koriste u analitičke i statističke svrhe, kao i za funkcionalnost internet stranice i poboljšanje korisničkog iskustva. Kolačići mogu biti trajni (ostaju na računaru korisnika i nakon zatvaranja pregledača) ili privremeni (čuvaju se samo tokom posete stranici). Korisnici mogu automatski prihvatiti kolačiće u zavisnosti od postavki njihovog pregledača. Ukoliko korisnici ne žele prihvatiti kolačiće, mogu ih lako izbrisati ili trajno isključiti putem postavki pregledača.

Više informacija o upravljanju kolačićima mogu se pronaći na stranicama pregledača koji se koristi. Napomena da onemogućavanje kolačića može uticati na funkcionalnost internet stranice i izgled u korisnikovom pregledaču.

Newsletter i pretplata

Ukoliko korisnici daju izričitu saglasnost za primanje Newslettera, ModerniWeb može slati elektronski bilten sa komercijalnim sadržajem. Podaci koje su korisnici dostavili kako bi se pretplatili na Newsletter koristiće se isključivo za slanje Newslettera. Korisnici mogu otkazati pretplatu na Newsletter u bilo kojem trenutku putem opcije za odjavu koja se nalazi u samom Newsletteru. Nakon odjave, lični podaci prikupljeni u svrhu pretplate više neće biti obrađivani.

Svi prikupljeni podaci biće sačuvani u trajanju dok korisnici primaju Newsletter, osim ako važeći zakoni (posebno u oblasti računovodstva) ne nalažu duže čuvanje.

Obrada podataka za primanje biltena je u skladu sa našim legitimnim interesima. Korisnici nisu obavezni da dostave ove podatke i/ili saglasnost za primanje Newslettera. Pravni osnov za primanje Newslettera je saglasnost korisnika (članak 6, stav 1, Opšte uredbe o zaštiti podataka). U slučaju da korisnici ne daju saglasnost, Newsletter im neće biti poslat.

U slučaju da Newsletter bude dostavljen putem našeg poslovnog partnera, smatra se da je taj poslovni partner izvršilac obrade podataka. Takođe, napominjemo da poslovni partner takođe primenjuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite ličnih podataka. Poslovni partner ne sme koristiti prikupljene lične podatke u druge svrhe osim onih za koje su nam dostavljeni.

Online prodavnica

Prilikom registracije i kreiranja profila kupca na našoj internet stranici ili prilikom naručivanja putem naše Web prodavnice, korisnici će morati da unesu lične podatke u online obrasce. Podaci koje korisnici unesu i podaci koji proizilaze iz procesa obrade narudžbe (kao što su broj i status narudžbe, informacije o isporuci, adresa dostave, e-mail adresa) neophodni su za izvršenje ugovora i pružanje usluge Web prodavnice. Ovi podaci će biti čuvani tokom perioda od 3 godine, osim ukoliko važeći zakoni (posebno iz oblasti računovodstva) ne zahtevaju duže čuvanje.

Lični podaci će biti deljeni sa sledećim kategorijama primalaca u navedenim situacijama:

  • Podaci neophodni za isporuku robe će biti deljeni sa dostavljačima. Napominjemo da će biti dostupni samo podaci neophodni za isporuku robe;
  • U slučaju direktnog isporučivanja, lični podaci korisnika mogu biti korišćeni u svrhu za koju su dostavljeni. Naši poslovni partneri takođe primenjuju odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite ličnih podataka. Ovi podaci su neophodni za zaključenje ugovora i obradu narudžbe. Ukoliko korisnici ne dostave ove podatke, nećemo biti u mogućnosti da zaključimo ugovor niti da obradimo narudžbu.

Bezbednost

ModerniWeb preduzima ozbiljne mere zaštite ličnih podataka i pridržava se važećih propisa o zaštiti podataka (uključujući Opštu uredbu o zaštiti podataka, Zakon o primeni opšte uredbe o zaštiti podataka i druge). Lični podaci korisnika se pažljivo čuvaju kako bi se sprečila njihova gubitak, uništavanje, manipulacija, neovlašćeni pristup i neovlašćeno otkrivanje. Naši zaposleni su obavezni da čuvaju poverljivost ličnih podataka i poštuju interna pravila ModerniWeb. Takođe, ModerniWeb koristi najsavremenije tehničke i organizacione mere kako bi se obezbedila sigurnost ličnih podataka korisnika.

Period čuvanja

Lični podaci se čuvaju tokom perioda od 3 godine od isteka ugovora, osim ako važeći propisi ne zahtevaju duže čuvanje. Lični podaci korisnika koji se koriste u svrhu direktnog marketinga na osnovu našeg legitimnog interesa biće čuvani tokom perioda od 3 godine od isteka ugovora, a u slučaju podataka o korisnicima tokom 3 godine od njihovog prikupljanja, osim ako važeći propisi ne zahtevaju duže čuvanje. Ukoliko postoji saglasnost za obradu podataka u marketinške svrhe koja traje nakon isteka navedenog perioda, lični podaci će biti čuvani sve dok se saglasnost ne povuče.

Prava korisnika

Korisnici imaju pravo da odluče koje podatke o sebi žele da dostave ModerniWeb. U slučaju promena u ličnim podacima, korisnici su obavezni da ModerniWeb obaveste o tim promenama putem info@tnt.ba kako bi se podaci ispravili ili ažurirali. Korisnici imaju pravo da povuku dodeljenu saglasnost u bilo koje vreme, u celosti ili delimično, slanjem pismenog obaveštenja ModerniWeb na adresu naznačenu na stranici za kontakt.

Osim prava na povlačenje saglasnosti, korisnici, u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu ličnih podataka, pravo na ispravku, pravo na brisanje (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor. Takođe, korisnici imaju pravo da podnesu žalbu nadzornom organu za zaštitu podataka.

Ukoliko korisnici odluče da ne dele svoje podatke, treba da imaju na umu da možda neće moći pristupiti određenim delovima internet stranice. Korisnici koji žele da se odjave sa primanja naših usluga mogu to učiniti putem opcije za odjavu na našoj stranici ili slanjem e-mail obaveštenja na info@tnt.ba

Automatizovana obrada

Napominjemo da se određeni podaci (kao što su informacije o vrsti internet pregledača koji se koristi, broj poseta, prosečno vreme provedeno na stranicama, pregledani sadržaj itd.) obrađuju automatski prilikom pristupa internet stranici ModerniWeb. Ovi podaci se koriste u svrhu procene privlačnosti naše internet stranice. Važno je napomenuti da korisnici imaju pravo da se ne podležu odluci koja se bazira isključivo na automatizovanoj obradi, osim ako je takva odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između korisnika i ModerniWeb-a, dozvoljena je zakonom ili temelji se na izričitoj saglasnosti korisnika.

Veze sa drugim internet stranicama

Ova polisa privatnosti se odnosi samo na početnu stranicu ModerniWeb. Naša stranica može sadržati veze (linkove) ka drugim pružaocima usluga i ova polisa privatnosti se ne odnosi na te internet stranice. Molimo korisnike da se upoznaju sa polisom privatnosti svake internet stranice koja prikuplja njihove lične podatke.

Obaveštenje o promenama

Svaka promena naše polise privatnosti i politike kolačića biće objavljena na početnoj stranici i drugim odgovarajućim mestima kako bi korisnici bili obavešteni o izmenama.