back to top

Kriptovalute cena

Šta su kriptovalute?

Kriptovalute su digitalni ili virtualni oblici valute koji koriste kriptografiju za osiguranje transakcija i kontrolu stvaranja novih jedinica.

One su decentralizovane sisteme koji omogućuju sigurne, anonimne transakcije i često se zasnivaju na tehnologiji lanca blokova (blockchain).

Kriptovalute cena

Ako želite početi ulagati u digitalni novac onda vas sigurno zanima kriptovalute cena i kako ih kupiti?

Na dan 11. decembra 2023. godine, cena nekih od glavnih kriptovaluta je sledeća:

– Bitcoin (BTC): Trguje se po ceni od oko 42,248.51 dolara po cojnu.

– Ethereum (ETH): Trenutna cena je oko 2,244.58 dolara.

– Solana (SOL): Trguje se po ceni od približno 69.47 dolara.

Treba imati na umu da su cene kriptovaluta vrlo promenljive i mogu se značajno menjati u kratkom vremenskom periodu.

kriptovalute cena
Kriptovalute cena

Karakteristike kriptovaluta

Evo nekoliko ključnih karakteristika kriptovaluta:

1. Decentralizacija: Za razliku od tradicionalnih valuta koje kontrolišu vlade ili centralne banke, kriptovalute obično funkcioniraju na decentralizovan način, koristeći mrežu distribuiranih računara.

2. Blockchain tehnologija: Većina kriptovaluta koristi blockchain tehnologiju, koja omogućava zapisivanje svih transakcija na javnoj, distribuiranoj knjizi. Ovo omogućava veću transparentnost i sigurnost.

3. Kriptografija: Kriptovalute koriste napredne kriptografske tehnike za osiguranje transakcija i kontrolu stvaranja novih jedinica valute.

4. Anonimnost: Iako su transakcije snimljene u blockchainu, identitet osoba iza tih transakcija često ostaje anoniman.

5. Digitalna priroda: Kriptovalute postoje samo u digitalnom obliku i ne mogu se fizički dodirnuti kao novčanice ili kovanice.

6. Volatilnost: Vrednost kriptovaluta može biti veoma promenljiva, što ih čini rizičnim ali potencijalno profitabilnim investicijama.

Najpoznatija kriptovaluta je Bitcoin, ali postoje i mnoge druge, poput Ethereum, Ripple, Litecoin, i mnoge druge. Svaka od njih ima svoje jedinstvene karakteristike i namjenu.

Koje su najpoznatije kriptovalute?

Postoji veliki broj kriptovaluta, a njihov broj se stalno povećava. Neke od najpoznatijih i najčešće korišćenih kriptovaluta uključuju:

Bitcoin (BTC)

Bitcoin je prva i najpoznatija kriptovaluta na svetu. Osnovana je 2009. godine od strane osobe ili grupe ljudi pod pseudonimom Satoshi Nakamoto.

Bitcoin je bio pionir u korištenju tehnologije blockchaina i predstavlja novu formu digitalnog novca koja je potpuno decentralizovana, što znači da ne postoji centralna institucija ili vlada koja ga kontrolira.

Evo nekoliko ključnih aspekata Bitcoina:

Bitcoin mreža se sastoji od hiljada računara (poznatih kao čvorovi ili nodovi) širom sveta. Svaki od ovih čvorova ima kopiju cijelog lanca blokova (blockchain), što znači da nema centralne tačke kontrole ili slabosti.

Blockchain tehnologija

Bitcoin koristi tehnologiju lanca blokova za održavanje javne knjige svih transakcija. Svaki blok u lancu sadrži listu transakcija i povezan je s prethodnim blokom, stvarajući lanac.

Postoji ograničenje od 21 milion Bitcoina koji će ikada biti stvoren. Ovo ograničenje je ugrađeno u kod i pomaže u očuvanju vrijednosti Bitcoina smanjenjem inflacije.

Bitcoini se stvaraju procesom poznatim kao rudarenje. Rudari koriste snažne računare da rješavaju složene matematičke zagonetke.

Kada zagonetka bude riješena, novi blok se dodaje u lanac blokova, a rudar koji je riješio zagonetku nagrađuje se novim bitcoinima.

Iako su sve Bitcoin transakcije zapisane u blockchainu i javno su dostupne, identitet osoba iza adresa novčanika ostaje anoniman.

Bitcoin koristi vrlo snažne kriptografske metode za osiguranje transakcija, što ga čini otpornim na prevare i hakovanje.

Vrednost Bitcoina može biti veoma promjenljiva, što ga čini atraktivnim za trgovce i investitore, ali takođe povećava rizik.

Bitcoin je postao popularan ne samo kao sredstvo razmjene, već i kao oblik investicije i spekulacije.

Njegov uticaj je potakao stvaranje hiljada drugih kriptovaluta i revolucionirao način na koji razmišljamo o novcu i finansijskim transakcijama.

Ethereum (ETH)

Poznata po svom fleksibilnom sistemu pametnih ugovora.

Ethereum je otvorena, decentralizovana platforma za blockchain koju su osnovali Vitalik Buterin i drugi 2015. godine.

Iako je po mnogim aspektima slična Bitcoinu, Ethereum se izdvaja svojom sposobnošću da podržava pametne ugovore i decentralizovane aplikacije (dApps).

kriptovalute cena
Kriptovalute cena

Evo nekoliko ključnih aspekata Ethereuma:

Ethereum omogućava razvoj pametnih ugovora, koji su samostalni programski kodovi koji automatski izvršavaju određene funkcije kada su ispunjeni unaprijed definisani uslovi. Ovi ugovori se izvršavaju na Ethereum blockchainu, čineći ih transparentnim i neizmenjivim.

EVM je središte Ethereuma, koje omogućava izvršavanje kompleksnog programskog koda u mreži. Ovo je osnovni element koji omogućava fleksibilnost Ethereuma u razvoju dApps.

Ether je osnovna kriptovaluta Ethereuma koja se koristi za plaćanje transakcijskih i računarskih usluga unutar Ethereum mreže. ETH se također koristi za “gas”, što je jedinica koja mjeri količinu računarskog napora potrebnog za izvršavanje operacija.

Ethereum omogućava razvoj decentralizovanih aplikacija koje funkcionišu na blockchainu. Ove aplikacije mogu biti bilo šta, od igara do finansijskih alata, i nisu pod kontrolom bilo koje centralne vlasti.

DAOs su potpuno autonomne, decentralizovane organizacije koje se upravljaju pametnim ugovorima. One su eksperimentalni oblik organizacije bez tradicionalnog liderstva ili hijerarhije.

Ethereum je također popularna platforma za stvaranje i trgovanje nezamjenjivim tokenima (NFTs), koji predstavljaju vlasništvo nad jedinstvenim digitalnim predmetima ili umetničkim djelima.

Ethereum prolazi kroz veliku nadogradnju poznatu kao Ethereum 2.0, koja uključuje prelazak sa sistema dokaza o radu (Proof of Work – PoW) na dokaz o ulogu (Proof of Stake – PoS), što će značajno smanjiti potrošnju energije i povećati skalabilnost mreže.

Ethereum je postao osnovni kamen za razvoj decentralizovanih finansija (DeFi) i drugih blockchain inovacija, zahvaljujući svojoj svestranosti i podršci za pametne ugovore.

Binance Coin (BNB)

Izvorno korišćena za plaćanje naknada na Binance, jednoj od najvećih kripto berzi.

Binance Coin (BNB) je kriptovaluta koju je stvorila Binance, jedna od najvećih kripto berzi na svetu.

BNB je prvobitno lansiran 2017. godine kao token na Ethereum blockchainu, ali je kasnije prebačen na Binanceovu sopstvenu blockchain platformu, Binance Chain.

Evo nekoliko ključnih karakteristika Binance Coina:

BNB se može koristiti za plaćanje trgovačkih naknada na Binance berzi, a korisnici koji ga koriste često dobijaju popuste na te naknade.

Binance Chain je osnovna blockchain platforma dizajnirana za visoku brzinu trgovanja, dok je Binance Smart Chain paralelni blockchain koji omogućava izradu pametnih ugovora i podržava Ethereum Virtual Machine (EVM). BNB se koristi na oba lanca.

Binance redovno “spaljuje” (uništava) određenu količinu BNB tokova kako bi smanjio ukupnu ponudu i potencijalno povećao njihovu vrednost. Ovo se dešava kvartalno i zasnovano je na obimu trgovanja na Binance berzi.

Pored korišćenja na Binance berzi, BNB se takođe može koristiti za plaćanje usluga u različitim projektima i aplikacijama, uključujući putovanja, zabavu, finansije i druge.

Binance koristi BNB za ulaganje u različite startupe i projekte kroz svoj ekosistem, čime promoviše širu upotrebu BNB-a u blockchain industriji.

Binance Smart Chain postao je popularna platforma za DeFi aplikacije i projekte nezamjenjivih tokena (NFT), čime se povećava potražnja za BNB.

BNB je pokazao značajan rast i popularnost u kripto zajednici, delom zahvaljujući uspesima i inovacijama Binance berze, kao i njegovoj širokoj upotrebljivosti unutar i izvan Binance ekosistema.

Cardano (ADA)

Fokusira se na održivost, skalabilnost i transparentnost.

Cardano je blockchain platforma koju je osmislio Charles Hoskinson, jedan od suosnivača Ethereum-a. Lansirana je u 2017. godini i ima za cilj da pruži napredniju i održiviju infrastrukturu za decentralizovane aplikacije (dApps) i pametne ugovore.

Cardano se razlikuje od drugih blockchain platformi po nekoliko ključnih aspekata:

Razvoj Cardano blockchaina temelji se na naučnom pristupu, sa snažnim naglaskom na istraživanje i formalnu verifikaciju.

Razvojni tim sarađuje sa akademskim krugovima i podvrgava svoj rad recenziranju i validaciji od strane naučne zajednice.

Cardano koristi Ouroboros, jedan od prvih dokazanih, peer-reviewed proof-of-stake (PoS) algoritama. Ouroboros je energetski efikasniji u poređenju sa tradicionalnim proof-of-work (PoW) algoritmima koji se koriste u sistemima poput Bitcoina.

kriptovalute cena
Bitcoin cena

Cardano platforma je podijeljena na dva sloja – Cardano Settlement Layer (CSL) za transakcije ADA tokena (Cardano-ova kriptovaluta) i Cardano Computation Layer (CCL), koji podržava pametne ugovore i dApps.

ADA je domaća kriptovaluta Cardano platforme, koja se koristi za transfer vrijednosti, plaćanje transakcijskih naknada i učestvovanje u upravljanju mrežom.

Cardano teži da bude ekološki održiva platforma i radi na smanjenju ugljičnog otiska svoje mreže.

Jedan od glavnih ciljeva Cardana je da obezbedi visoku skalabilnost i interoperabilnost sa drugim blockchainima i legacy sistemima, čineći ga pogodnim za široku upotrebu u različitim industrijama.

Cardano nastoji da postigne visok nivo decentralizacije u odlučivanju i upravljanju, omogućavajući zajednici da učestvuje u donošenju ključnih odluka o budućim nadogradnjama mreže.

Cardano je posebno priznat zbog svog naučnog pristupa i težnje ka stvaranju visoko sigurne, transparentne i održive blockchain platforme.

Njegova sposobnost da podrži složene funkcije, uz istovremeno obezbeđivanje visokog nivoa sigurnosti i održivosti, čini ga jednim od najobećavajućih igrača u blockchain prostoru.

Solana (SOL)

Poznata po svojoj brzini i efikasnosti u procesuiranju transakcija.

Solana je visokoefikasna blockchain platforma koja je dizajnirana za omogućavanje brzih i skalabilnih decentralizovanih aplikacija (dApps) i kripto tržišta.

Razvijena od strane Solana Labs, platforma je zvanično pokrenuta u martu 2020. godine. Evo nekoliko ključnih karakteristika koje Solana izdvajaju:

Jedan od glavnih atributa Solane je njena izuzetna brzina i skalabilnost. Platforma tvrdi da može obraditi više od 50.000 transakcija u sekundi (TPS), što je znatno više u odnosu na većinu drugih blockchaina, uključujući Ethereum.

Solana koristi jedinstveni mehanizam konsenzusa poznat kao Proof of History, koji omogućava brži i efikasniji proces validacije transakcija. PoH je inovacija koja omogućava mreži da se složi o vremenskoj sekvenci događaja, čime se poboljšava ukupna performansa mreže.

Zahvaljujući svojoj visokoj efikasnosti, Solana omogućava vrlo niske transakcijske naknade, što je privlačno za razvijaoce i korisnike aplikacija.

SOL je osnovni token platforme Solana, koji se koristi za plaćanje transakcijskih naknada i za učestvovanje u mehanizmima konsenzusa mreže, kao što je staking.

Solana je postala popularna platforma za razvoj decentralizovanih aplikacija, posebno u sferi decentralizovanih finansija (DeFi) i nezamenljivih tokena (NFTs). Njena visoka brzina i efikasnost čine je idealnom za aplikacije koje zahtevaju brze i česte transakcije.

Iako je Solana nezavisna blockchain platforma, ona nastoji da bude kompatibilna sa drugim blockchain sistemima, omogućavajući prelazak sredstava i informacija između različitih mreža.

Solana ima rastuću zajednicu razvijalaca i korisnika, a podržava je niz alata i resursa koji olakšavaju razvoj na platformi.

Solana je postala poznata po svojoj sposobnosti da podrži visokopropusne aplikacije i usluge, nudeći alternativu platformama poput Ethereuma, posebno u kontekstu trenutnih izazova vezanih za skalabilnost i visoke transakcijske troškove na tim mrežama.

Ostale poznate kriptovalute:

XRP (ranije poznat kao Ripple)

Cilja na brze i jeftine međunarodne transakcije.

Polkadot (DOT)

Omogućava različitim blockchainima da međusobno komuniciraju.

Litecoin (LTC)

Slična Bitcoinu, ali sa bržim vremenom potvrde transakcija.

Omogućava povezivanje pametnih ugovora sa stvarnim svetom.

Stellar (XLM)

Fokusira se na pojednostavljenje međunarodnih transakcija između bilo kojih valuta.

Dogecoin (DOGE)

Počeo kao šala, ali je stekao veliku popularnost i podršku.

Uniswap (UNI)

Decentralizovana berza (DEX) koja omogućava razmenu Ethereum tokena.

Ovo su samo neki od primera, i važno je napomenuti da se kripto tržište neprestano razvija, sa novim kriptovalutama koje se redovno pojavljuju.

Svaka od ovih valuta ima svoje jedinstvene karakteristike, ciljeve i zajednicu korisnika.

Preporuka:

Drugi čitaju

Možda vas zanima